propisky info
© www.klicenka.com | Výroba a prodej reklamních klíčenek, dárkových předmětů, propisek a tvorba webů |
www.klicenka.com

Tvorba databází Microsoft Access:

Nabízím tvorbu nových i modifikaci stávajících databází s použitím softwaru Microsoft Access. Součástí je zaškolení v prostředí programu MS Access a ovládáni databáze včetně zálohy dat. Databáze je utříděný soubor dat, v jehož rámci se sledují, zadávají, shromažďují a systematicky zpracovávají informace (data). Databáze Vám umožní na počítačích bezpečně a přehledně ukládat, třídit, exportovat i tisknout data. Každá databáze je zabezpečena heslem a nastavena přístupová práva pro každého uživatele. Data jsou chráněna proti neoprávněnému přístupu a manipulaci. Pro provoz databází Access nemusíte dokupovat na své počítače žádný software - lze využít Access Runtime. Databáze zrychlí, zefektivní a zabezpečí evidenci, správu a také export vašich dat. Databáze tvoříme pro firmy, instituce, spolky, živnostníky i studenty v rámci např. školních projektů. Nedílnou součástí databází je aplikace GDPR standardů.

Výhody použití databáze při správě dat:

data chráněna heslem a přístupovými právy (data na jednom chráněném místě) snadné vkládání dat s možným hromadným importem databázi lze rozdělit na aplikační a datovou část snadné nalezení, export a tisk vybraných dat pomocí sestav ochrana dat proti nechtěnému smazání a editaci možnost automatizace často se opakujících úkolů pomocí makra snadná aktualizace dat a zabránění dualizaci (informace je databázi pouze jednou) automatické upozornění na chyby v databázi a nutnost zálohování nahrazení klasických papírových formulářů a s tím spojená archivace

Využití databází MS Access při správě dat:

seznamy a údaje zaměstnanců, zákazníků systémy Customer relationship management (CRM) evidence materiálů, skladové hospodářství a mzdy evidence a správa akcí, událostí a projektů evidence přístrojů a jejich kalibračních listů, oprav a údržby evidence kurzů, rekvalifikací a vydaných certifikátů společně s daty o lektorech seznamy, přehledy zákazníků s tiskem samolepících papírových štítků s adresami na obálky soupis zákazníků a jejich zakázek, tržeb, reklamací včetně provedených úkonů

Rychlý kontakt:

Martin Petráš, Sokolovská 5, 708 00 Ostrava Poruba mobil: +420 604 672 106 email: info@klicenka.com
Kontakty

Jak postupovat při poptávce databáze MS Access:

S klientem (nebo jeho odpovědným pracovníkem) si domluvím termín pro úvodní konzultaci. Účelem úvodní konzultace je upřesnění Vašich požadavků. Vysvětlíme, co je potřeba k vytvoření kvalitní a funkční databáze Access, poradíme jak připravit podklady. Zhodnotíme zabezpečení, přístupová práva pro provoz databáze s ohledem na GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (č.2016/679). Na základě servisní smlouvy vám zajistíme pravidelnou kontrolu, aktualizace i zálohy databáze. Samozřejmostí je zaškolení uživatelů na databázi i prostředí programu MS Acces, případně Access Runtime .
MS Access Runtime popis Prostředí Access MS access